Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn trong báo cáo

Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn trong báo cáo

Đánh giá mối liên hệ thực tế và lý thuyết Sau 4 năm học tập ở trường và 5 tháng thực tập ở công ty TNHH TMDV XYZ, em nhận thấy lí thuyết và thực hành phải luôn đi đôi với nhau, lí thuyết là nền tảng cho thực tiễn và thực tiễn cũng là kết quả của việc áp […]