Lời mở đầu trong báo cáo thực tập tín dụng ngắn hạn

Lời mở đầu trong báo cáo thực tập tín dụng ngắn hạn

LỜI  MỞ  ĐẦU     1. Sự cần thiết của đề tài.   Cùng với xu hướng đổi mới của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang trong quá trình đổi mới và đã đạt được những thành công nhất định. Xu thế hội nhập, cạnh tranh ngày một diễn ra ngay gắt. Đặt hệ thống ngân […]

Lời mở đầu hay trong báo cáo huy động vốn ngân hàng

Lời mở đầu hay trong báo cáo huy động vốn ngân hàng

Lời mở đầu 1.Sự cần thiết của đề tài Đất nước ta sau những năm đổi mới, đang từng bước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm theo kịp các nước trong khu vực và trên thế giới. để thực hiện thành công chiến lược đó, nhu cầu về vốn đầu tư là rất lớn và cần thiết. […]

Lời cảm ơn hay trong viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

Lời cảm ơn hay trong viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

       Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy ThS. Nguyễn Lê Ngọc Hoàn, đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình viết Báo cáo tốt nghiệp. Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh đã tận […]