Những kỹ năng cơ bản giúp bạn học nhanh thuộc và nhớ lâu

Những kỹ năng cơ bản giúp bạn học nhanh thuộc và nhớ lâu

Hiện nay với khối lượng kiến thức lớn, nhiều bạn sinh viên thường than thở rằng “sao mình học mãi mà không thuộc” hay khi vào phòng thi sự hồi hộp và lo lắng khiến bạn quên hết những nội dung đã học. Để việc học tập đạt kết quả cao thì bên cạnh sự thông minh, chịu khó, chăm […]

Thực tập và thực tế

Thực tập và thực tế

Chương trình thực tập của sinh viên là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường thực tiễn xã hội. Mục tiêu của thực tập là tạo điều kiện cho các sinh viên có điều kiện được tiếp xúc trực tiếp với hoạt động liên quan đến nghề nghiệp của mình sau này. Bên cạnh […]