Báo cáo thực tập tại Sacombank chi nhánh Bình Thạnh – PGD Bình Hòa

Báo cáo thực tập tại Sacombank chi nhánh Bình Thạnh – PGD Bình Hòa

Đề tài:Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Sacombank chi nhánh Bình Thạnh – PGD Bình Hòa  thuctaptotnghiep.net thực hiện vào năm 2014, xin giới thiệu tới các bạn sinh viên khóa sau bài mẫu báo cáo thực tập tham khảo, chúc các bạn có được tài liệu bổ ích. LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng là một trung gian tài […]

Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Th­ương mại Cổ phần Sài Gòn Th­ương Tín – c

Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Th­ương mại Cổ phần Sài Gòn Th­ương Tín – c

Xin chia sẻ với các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập tại chuyên ngành tài chính ngân hàng và các bạn đang thực tập tại ngân hàng Sài Gòn thương tín Chi nhánh Bình Thạnh Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Th­ương mại Cổ phần Sài Gòn Th­ương Tín – Chi nhánh Bình […]

Báo cáo thực tập cho vay ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội

Báo cáo thực tập cho vay ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội

Thuctaptotnghiep.net chia sẽ cho các bạn sinh viên tài chính ngân hàng đề tài làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại ngân hàng chính sách xã hội :Nghiệp vụ cấp tín dụng cho hộ nghèo tại ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Đức Hòa, chúc các bạn có được tài liệu bổ ích LỜI MỞ ĐẦU […]

Báo cáo: Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa

Báo cáo: Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn sinh viên đề tài:Thực trạng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM( hoàn tất tháng 10/2014) Trong bài báo cáo nêu được những nguyên nhân và thành tựu  sau nhằm hình thành nên đề tài: cho vay doanh nghiệp […]