Báo thực tốt nghiệp tín dụng và rủi ro tín dụng tại Agribank

Báo thực tốt nghiệp tín dụng và rủi ro tín dụng tại Agribank

LỜI MỞ ĐẦU Công cuộc đổi mới đất nước ta được khởi xướng từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và hiện nay chúng ta đang trong quá trình thực hiện.Tại Đại hội VI Đảng đã khẳng định “ Việc chuyển nền kinh tế mang tính tự cấp với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang […]

Báo cáo: Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa

Báo cáo: Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn sinh viên đề tài:Thực trạng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM( hoàn tất tháng 10/2014) Trong bài báo cáo nêu được những nguyên nhân và thành tựu  sau nhằm hình thành nên đề tài: cho vay doanh nghiệp […]