Bạn có cần giấy phép không

Bạn có cần giấy phép không

Bộ Dịch vụ Địa phương, Bộ phận Cấp phép đã tạm thời đình chỉ các dịch vụ vận động hành lang trong các văn phòng Snoqualmie và Vashon Island của chúng tôi. Để biết thông tin cập nhật, xin vui lòng đọc bản tin dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Giới thiệu: https://binhduongconstruction.com/ Để đảm bảo an toàn cho tất cả khách […]

Chia sẻ làm thế nào để có được giấy phép xây dựng

Chia sẻ làm thế nào để có được giấy phép xây dựng

Phần lớn xây dựng đòi hỏi phải có giấy phép của Sở Xây dựng. Thông thường, Kỹ sư chuyên nghiệp (PE) hoặc Kiến trúc sư đã đăng ký (RA) của tiểu bang New York phải nộp kế hoạch và rút giấy phép trước khi công việc bắt đầu. Giới thiệu: https://binhduongconstruction.com/ Có nhiều loại giấy phép, chẳng hạn như xây dựng, nồi […]